فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 10 سال و 9 ماه و 29 روز سن داره

دختر مهتابی فاطمه گلی

تولد سه ماهگیت مبارک خوشگلم

ماهگیت تموم شد وآغاز ماهگی   جانم مامانی چه زود گذشت قربونت برم که سه ماهت تموم شد وشدی سه ماهه وامروز وارد ماه چهارم شدی سه ماهگیت مبارک نمی دونی بعد از این همه سختی تو ماه اول وکمی تو ماه دوم چقدر بعدآ برامون پرخاطره وشیرین بود تواین ماه بابایی بیشتر پیشمون بود یه مآموریت کاری که باید تو بوشهر انجام می داد وبه همین خاطر بیشتر وقتش با ما بود تو این ماه خوب می خندیدی صدا در می آوردی اغو می کردی ولی بیشتر برای خاله فاطمه وقتی بهت می گفتم اغو ذوق می کردی به جای اغو جیق ووصداهای ناموزن تحویلم می دادی (تو کفش بمون) ولی برای خاله فاطمه   خوب بود حتی توتلفن که بهت می گفت بگو اغو خوب جواب...
26 بهمن 1391
1