فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 10 سال و 9 ماه و 29 روز سن داره

دختر مهتابی فاطمه گلی

نظر سنجی 2

قبل از هر چیز از سوده جون ممنونم که منو به این نظر سنجی دعوت کرد اگر ماهی از سال بودم ...   دی ماه تولد فاطمه گلی که چقدر همه انتظارشو می کشیدیم چقدر خوب بود وپرخاطره   اگر روزی از هفته بودم  ...  جمعه شاید به خاطر اینکه همه دور همیم و زندگی برایم مفهوم دیگه ای پیدا می کنه اونوقته که احساس می کنم زندگی واقعی اینه اگر عدد بودم  .. عدد یک ،دوست دارم همیشه یک باشم یگانگی  ، یک رنگی ، یک دلی ، یکی بودن.............. رو خیلی دوست دارم   اگر جهت بودم... منم مشرق رو دوست دارم محل طلوع خورشید   اگر همراه بودم.. اگه قرار بود یه ه...
25 خرداد 1392
1