فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 10 سال و 9 ماه و 29 روز سن داره

دختر مهتابی فاطمه گلی

به تصویر کشیدن حس زیبای مادرشدن مجدد ووجودفرشته کوچولویم

سلام به دوستان خوب ومامانای گل نی نی وبلاگ امروز قصددارم از یه فرشته کوچولو که مدتیه تو دل من لونه کرده ویکبار دیگه حس زیبای مادر شدن را به من هدیه کرده  بگم وبگم خوشحالم که این حس زیبارو یکبار دیگه دردوران بارداری در سراسر وجودم می تونم تجربه کنم وبا یه موجود که در تمام لحظات با من هست وبا من نفس می کشه وبزرگ میشه می تونم همنفس باشم خدایا شکرت به خاطراین همه حکمت ورحمتت که به ما افزونی داشتی وشکر به خاطر حس قشنگی که خواستید وتوانسید یه موجود از جنس خودمون از گوشت وخون خودمون در دلمون قرار بدید تا بتونیم ارتباطی مستقیم وعاطفی با اون برقرار کنیم فرشته کوچولوی من الان تو ماه ششم هست که پنج روز دیگه...
16 مرداد 1391

خاطره وجود یه فرشته کوچولوی دیگه قبل از تولد

  یه روزصبح که ازخواب پاشدم ومثل همیشه قبل از اینکه  تورختخواب بیرون بیام اولش تصمیم گرفتم.............. یه روزصبح که ازخواب پا شدم ومثل همیشه قبل از اینکه  تورختخواب بیرون بیام اولش تصمیم گرفتم نهار چی درست کنم بعدش با خودم گفتم نهار روکه روبه راه کردم میرم تو اتاق خیاطی کارای عقب موندمو انجام می دم بعدهم که فاطمه بیدارشد ونهار خوردیم عصرمی ریم خونه مامان جونم شبم می مونیم فردا میایم این تصمیم رو گرفتم وبلند شدم یهو که یاعلی گفتم وبلند شدم دنیادورسرم چرخید نشستم سرم رو وسط زانوهام گرفتم تابهترشم همسری هم که طبق معمول سر کار بود نفهمیدم چی شددوباره دراز کشیدم ...
12 مرداد 1391
1